Anàlisi i predicció temporal i espacial de la criminalitat a Girona

Payarol Calzado, Sergi
Share
En aquest treball es realitza una anàlisi i una predicció de la criminalitat a la ciutat de Girona dels últims anys. Les dades que s’han utilitzat procedeixen de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra de Girona. Aquestes engloben tots els registres sobre els delictes ocorreguts a la ciutat, com també les persones detingudes pel propi fet delictiu. Les dades sobre els delictes tenen una franja temporal que va del 2000 al 2023, mentre que les dades sobre les persones detingudes van del 2018 fins el 2022. Les dades contenen informació confidencial. És per aquest motiu que no es recullen en aquest TFG els apartats on es mostren dades sensibles. Per aquesta raó, les agrupacions espacials sempre s’han realitzat a una escala de sectors i subsectors policials. El projecte comença fent una explicació sobre els instruments, proves i components utilitzats a l’etapa d’anàlisi predictiva. S’explica el procediment realitzat a l’etapa de preprocessament de les dades, per així poder analitzar més còmodament les dades a l’etapa d’anàlisi exploratòria de les dades. És en aquest apartat on s’han respost diferents preguntes: Què? Quan? On? Qui? I Per què? Sent aquestes les preguntes més típiques en una anàlisi d’intel·ligència policial i que es troben documentades a la guia de L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE, 2017). En l’etapa d’anàlisi predictiva s’han realitzat diferents tipus de models per sèries temporals corresponents a cada sector policial. La finalitat d’aplicar diferents models és el de discernir sobre quins poden ser més fiables o adequats per predir la mitjana de delictes per dies de cada mes que poden ocorre en els mesos següents a la data actual. El propòsit d’aquests models és veure si, a partir de les dades registrades, pot ser viable fer prediccions amb aquests models ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització