Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació i Integració

Curs de Postgrau de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació