Projecte constructiu d’una plataforma inclinable adaptada a la sala polivalent d’un hotel

Localització