Automatització d’un filtre assecador

Marchal Martínez, Robert
Share
En la cerca continu de l’eficiència dels processos productius, l’automatització s’ha convertit en un element essencial en la industria; estalvia feina, matèries primeres i energia, alhora que millora la precisió i qualitat dels productes fabricats. L’àrea de la automatització i totes les disciplines que la conformen, com la mecànica, electrònica i informàtica, estan en continu desenvolupament i expansió. Avui en dia, dintre dels sistemes de producció, la gran majoria de les operacions estan automatitzades, sent una senyal de desenvolupament de la industria. En el present treball es vol dur a terme l’automatització d’un filtre assecador. Aquesta màquina està composada d’un filtre nucha, una instal·lació d’energies, un dipòsit d’aigües mare, un dipòsit de recollida de condensats i un dipòsits de preparació de dissolvents. El filtre nucha té tres parts diferenciades: un fons filtrant desmuntable, una campana estàtica, i un agitador situat al centre d’aquesta que, a través del seu moviment rotatori i amb l’entrada d’energies, es duu a terme el procés de filtrat i assecat del producte. El producte entra en forma de suspensió en barreja amb altres substancies que han d’eliminar-se per obtenir el pols de producte final ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0