Plataforma educativa per l’aprenentatge de SQL

El Ouakili, Abdelkarim
Share
El treball consisteix en realitzar una aplicació web per l’aprenentatge del llenguatge Structured Query Language (SQL). Aquesta aplicació es centra en la resolució d’exercicis proposats pels responsables de l’aplicació. Els usuaris podran aprendre i posar en pràctica els seus coneixements a través de la resolució de diferents consultes i comprovar els seus resultats. La idea d’aquest projecte és la següent: les persones responsables de l’aplicació han de poder penjar a l’aplicació diferents bases de dades, cadascuna amb les seves taules i cada taula ja contindrà un conjunt extens de files (registres) amb els valors corresponents de cada camp. També es mostrarà l’esquema de la base de dades, on es podrà visualitzar totes les taules, juntament amb els camps claus principals i foranes. Aquests responsables de l’aplicació també penjaran un conjunt d’exercicis (consultes sobre la base de dades) que els estudiants podran resoldre. Cada exercici portarà associada la sentència SELECT correcta per la resolució de l’exercici. Tot i que un mateix exercici es pot resoldre de moltes maneres diferents, solament s’entrarà una solució correcte. La informació d’aquestes bases de dades, de les seves taules, dades, exercicis i solucions a aquests exercicis es guardaran en la base de dades MySQL que es crearà en aquest TFG ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0