Les corts jurisdiccionals a la Corona d'Aragó (s.XI-XVIII): fonts per al seu estudi