Implantació de la filosofia lean construction en un despatx d’arquitectura

Compartir
L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau que se sotmet a la consideració i avaluació del Tribunal, es centra en l’aplicació de la filosofia Lean Construction, a través d’algunes de les seves eines, en un despatx d’arquitectura i enginyeria, que presenta unes característiques concretes; amb la finalitat de proposar millores en tot el procés de producció, identificant les seves virtuts per potenciar-les i adaptar-les al projecte que es pretén desenvolupar. S’ha proposat estructurar formalment aquest treball en tres blocs temàtics. En el primer bloc, es parteix d’una contextualització breu de la situació actual del sector de la construcció, tant a nivell nacional com europeu. També es posa en situació del marc teòric de la filosofia Lean Construction, on es desenvolupen els seus principis, tècniques i eines. En el segon bloc, es proposa detallar i concretar les eines de Lean construction que s’implantaran en el despatx d’arquitectura, fent un anàlisi exhaustiu de la forma a procedir del despatx en qüestió, per tal d’identificar les seves debilitats. En el darrer bloc, es planteja la implantació de les eines explicades al segon bloc; estructurades en tres nivells d’implantació ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0