Automatització d’una embotidora contínua al buit amb mà automàtica

Berenguer Brujats, Eduard
Share
La maquinària industrial a mesura que avança la tecnologia s’ha d’anar actualitzant per poder anar millorant la producció i inclús la seva eficiència energètica. En el present projecte es realitzarà l’automatització d’una embotidora contínua al buit amb mà automàtica. L’embotidora és una màquina que introdueix una massa, ja sigui càrnia o no, dins d’un envàs natural o artificial. Aquesta té l’opció de fer un nus al final de cada porció. Per complir amb els objectius s’utilitzaran dos servomotors per moure el rotor i la mà automàtica. Aquests seran controlats mitjançant les sortides de polsos del PLC. Es definiran tots els elements elèctrics i electrònics necessaris per dur a terme el projecte. Es durà a terme la programació del PLC així com les pantalles necessàries per a la interacció amb l’operari que treballa amb la màquina ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0