La transsexualitat a l'aula: com gestionar la diversitat i les identitats de gènere als centres educatius

Prats Granados, Patricia
Share
L’educació familiar, escolar i social de l'individu generalment estan estructurades en un marc d'heteronormativitat, on el normal és que existeixin dos sexes o dos gèneres, no donant lloc a expressions de gènere alternatives que, són considerades com a desviacions o patologies. No obstant això, la realitat demostra que a les aules i fins i tot en les edats més primerenques, existeixen situacions en les quals un estudiant no sent que existeixi correspondència entre la seva identitat sexual i el sexe assignat en el seu naixement. La transsexualitat és només una altra de les moltes manifestacions de la diversitat que poden ser presents a les aules de classe, en conseqüència, l'escola ha de garantir l'educació de qualitat i sota els principis d'inclusió per a tots els seus estudiants. No obstant això, tot i que l'escola es manifesta compromesa amb la inclusió, els estudiants transsexuals sofreixen d'abusos, violència i assetjament escolar. Aquesta situació es deu, entre d’altres, al desconeixement i falta de sensibilitat respecte de la seva condició, o fins i tot a la invisibilitat a la qual són sotmesos a l'escola, al no proveir-los aquesta de l'atenció adequada a les seves necessitats. L'objectiu del present treball de recerca és analitzar les estratègies emprades per a l'atenció de les necessitats educatives dels estudiants d'Educació Primària transsexuals a partir d’un estudi de cas comparatiu entre dos centres educatius de l’Alt Empordà, els quals anomenarem “CEIP 1” i “l’Institut Escola 2” per tal de preservar el seu anonimat. Per a complir aquest objectiu es duu a terme una recerca d'enfocament qualitatiu, recolzada en un disseny de camp, emprant l'entrevista com a tècnica de recollida de la informació de part dels professionals que atenen els casos de transsexualitat en aquests centres educatius ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0