Estudi del comportament tèrmic de la caseïna com a material escumós per la seva aplicació en l’edificació

Nieto Ruiz, Cristian
Share
Aquest projecte final de grau pretén portar a terme el desenvolupament d’un producte escumós per tal d’estudiar el seu comportament tèrmic i posar, en un futur, la seva aplicació en el sector de l’edificació. La idea principal d’aquest projecte va sorgir a partir de la motivació d’avançar en el coneixement actual dels materials compostos de prestacions d’aïllament tèrmic basats en polímers d’origen animal de manera sostenible, així com a la possible contribució a l’estalvi energètic en edificacions, tant d’habitables com no habitable, existent o de nova construcció. Tot i que es proposa el projecte sense conèixer gairebé res del producte resultant, el tutor va donar l’aprovació d’aquesta idea i de seguida es va contactar amb el grup de recerca del Laboratori de Materials Sostenible i Disseny del Producte, del departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per tal de desenvolupar el producte i escollir les millors tècniques i mètodes aplicats. S’inicia el projecte amb la idea de mesclar diferents materials, juntament amb la caseïna, per formar una massa suficient per determinar propietats mecàniques i tèrmiques. Donats els resultats negatius a la immersió en aigua es va decidir provar amb el mètode de liofilització amb un únic component: la caseïna. El desenvolupament d’aquesta tècnica la vàrem portar a terme a la Unitat Enginyeria Ambiental, ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0