Estudi i implementació de la refrigeració magnètica en ANSYS

Alayo Vargas Machuca, Joel
Share
Aquest treball té l’objectiu d’estudiar i implementar un sistema de refrigeració relativament nou: la refrigeració magnètica es basa l’efecte magnetocalòric d’un material magnètic, en aquest cas, s’ha fet servir gadolini (Gd). El gadolini és dels pocs elements que presenten l’efecte magnetocalòric al voltant de la temperatura ambient, i ha estat molt estudiat pels investigadors per la seva versatilitat per fabricar-se en diferents formes i també perquè aquest efecte tèrmic és més elevat que els altres elements. L’efecte magnetocalòric d’un material és la resposta tèrmica quan aquest està sotmès a una variació de camp magnètic aplicat i en condicions adiabàtiques. En el cas de no satisfer les condicions adiabàtiques, l’efecte magnetocalòric es manifesta com un canvi en la entropia. El gadolini presenta un efecte magnetocalòric directe, és a dir, quan se li aplica un camp magnètic o bé incrementa la temperatura del material, normalment anomenat increment de temperatura adiabàtica (∆𝑇��𝑇��𝑎��𝑎��𝑎��𝑎��), o bé disminueix la seva entropia total. En el nostre cas, busquem aprofitar-nos d’aquest efecte a temperatures allà on sigui el seu màxim, donat que la refrigeració és en condicions ambientals, el gadolini compleix aquest requisit. Tal com es mostra en el treball, hi ha diferents cicles magnètics amb els quals obtindríem una refrigeració igual a la ∆𝑇��𝑇��𝑎��𝑎��𝑎��𝑎�� en el punt de treball, però usualment es fa servir el cicle AMR (Refrigeració Magnètica Activa) degut que el material treballa dins d’un rang de temperatura i no només en una temperatura específica ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0