Desenvolupament d’una eina de simulació de vidres aïllants

Share
L’ús de vidres de cambra de geometria plana, corbada o de forma lliure (free-form) ha esdevingut una pràctica comuna per a tractaments en molts projectes de construcció. Existeixen mètodes de càlcul senzills i procediments simplificats per dissenyar panells plans, però no per panells amb formes corbades. Així que el seu anàlisi cal fer-lo amb mètodes d’anàlisi avançats, com per exemple l’anàlisi per elements finits amb ANSYS. Aquest sistema és molt costós a nivell de temps i complexitat. A l’empresa BELLAPART, situada a la Garrotxa, especialista en dissenyar i construir estructures d’acer i vidre innovadores s’ha buscat de crear una nova eina parametritzable per reduir el temps de càlcul de càrregues climàtiques en unitats planes o corbades de vidre aïllant. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització