Gestió de flexibilitat en una xarxa de distribució elèctrica

Cuenca Claver, Alejandro
Share
El grup de recerca eXiT de la Universitat de Girona col·labora en projectes com RESOLVD o FEVER, que tenen l’objectiu d’afrontar els nous reptes que suposa la transició energètica per a la xarxa elèctrica. La seva línia d’investigació es centra en predir possibles problemes tècnics i actuar preventivament per solucionar-los gràcies a la flexibilitat que poden aportar els actors del sistema per modificar els seus perfils de demanda o de generació d’energia. El grup de recerca ja té alguns desenvolupaments realitzats en aquesta direcció, i serviran de punt de partida d’aquest projecte per continuar desenvolupant-los. El present treball té l’objectiu d’elaborar un codi informàtic capaç de predir esdeveniments crítics a la xarxa (sobrecàrregues, sobre/sub tensions), estimar la demanda de flexibilitat necessària per resoldre els problemes identificats, i proposar quins usuaris haurien de gestionar-la. En primer lloc, aquest projecte identifica el canvi de paradigma que implica per al sistema elèctric una alta integració de recursos renovables i no contaminants. S’avaluen els problemes tècnics que poden causar i es proposen mètodes i estratègies de flexibilitat que ajuden a solucionar-los. En segon lloc, s’elabora l’aplicació informàtica per tractar aquests punts. S’explica i es detalla l’aplicació i els seus principis de funcionament. Es parteix d’un codi ja elaborat sobre prediccions de demanda i generació i a partir d’aquest es desenvolupen les tres següents parts de l’aplicació: CEF, PFS i GOP. PFS té la finalitat de calcular el flux de potència de la xarxa a partir de les prediccions. CEF recull els resultats i detecta els esdeveniments crítics que es produeixin. GOP calcula i realitza la demanda de flexibilitat requerida per evitar les sobrecàrregues. Per fer proves del codi, es simula una xarxa de distribució virtual elaborada a partir d’usuaris i dades realistes, i que contingui energia renovable i vehicles elèctrics. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0