Resolució del flux de càrregues amb mètode d’incrustació holomòrfica

Fanals Batllori, Josep
Share
El flux de càrregues d’un sistema elèctric de potència correspon a la solució en règim permanent de totes les tensions i potències de la xarxa. La seva importància s’evidencia a l’hora de determinar el millor punt d’operació i paral·lelament en el moment de planificar l’expansió dels sistemes actuals. En essència, les equacions que hi intervenen són de tipus no lineal. Això comporta que típicament s’hagin utilitzat mètodes iteratius, com el de Gauss-Seidel o el de Newton-Raphson. Avui en dia el primer d’ells ha quedat en desús, mentre que el segon s’ha popularitzat, com també ho han fet les seves variacions. No obstant això, aquest mètode no sempre permet arribar a la solució correcta. A vegades divergeix, i en d’altres, convergeix a una solució invàlida. Tot plegat comporta que no sigui un recurs totalment fiable. L’any 2012 Antonio Trias va presentar un mètode fonamentat en la incrustació holomòrfica, que comercialment va ser encunyat com a HELMTM (Holomorphic Embedding Load-Flow Method). Construeix la solució de manera directa, és a dir, sense iterar. A més a més resulta capaç d’arribar a la solució correcta quan aquesta existeix, així com d’indicar aquells casos en què el sistema esdevé irresoluble. Aquest projecte tracta de desenvolupar teòricament les expressions que intervenen en aquest darrer mètode, que d’ara per endavant s’anomenarà mètode d’incrustació holomòrfica. Addicionalment s’implementa com un programa escrit en Python que aglutina les seves funcionalitats. En global, el mètode ofereix tres eines que permeten guanyar informació dels sistemes: els aproximants Sigma, els aproximants de Thévenin i el mètode de Padé-Weierstrass. Amb tot això s’estudien xarxes de test que treballen tant en una situació poc carregada com en un punt d’operació proper al col·lapse de tensions. Es busca determinar si el mètode d’incrustació holomòrfica permet assolir la solució correcta en ambdós casos. Sobretot en aquells sistemes més propers al límit se’l compara amb els mètodes iteratius tradicionals. Per altra banda, s’aplica el mètode d’incrustació holomòrfica en un circuit de corrent continu i en un altre que conté una càrrega no lineal. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0