La resolució de conflictes amb els consumidors en els serveis financers

Share
Es tracten temes com: la protecció del consumidor en el procés de liberalització dels serveis públics; l’especial intensitat de l’obligació de resoldre conflictes en els serveis financers amb els sistemes sectorials paral·lels; es fa una visió general sobre el nou sistema de resolució de conflictes de consum que impulsa la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum (LADRC). A més, es parla del sistema arbitral de consum com la relativa incidència en la resolució de conflictes de serveis financers; dels serveis d’atenció al client; dels defensors del client i l’esquema ombudsman com a solució i finalment de la tutela dels consumidors mitjançant òrgans administratius i de la futura entitat sectorial única pels serveis financers i el repensament dels Comissionats ​
​Tots els drets reservats