Impressions i necessitats del Reglament europeu de successions 650/2012: anàlisi des de l’exercici de l’advocacia

Gabarró i Sans, Meritxell
Share
L’objecte d’aquest treball és posar de relleu les qüestions més rellevants que des de la perspectiva de l’exercici de l’advocacia hem detectat al llarg dels tres anys d’aplicació del Reglament (UE) número 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d’un certificat successori europeu ​
​Tots els drets reservats