Acotacions pràctiques al reglament successori Europeu des del punt de vista notarial

Esquirol Jiménez, Víctor
Share
Desenvoluparem aquestes notes sobre la regulació establerta en el Reglament Successori Europeu a través dels tres documents notarials més freqüents en relació amb la successió hereditària: a) el testament o altres disposicions mortis causa; b) l’acta de declaració d’hereus abintestato; c) l’escriptura d’acceptació d’herència. Examinaré doncs les principals qüestions que planteja la regulació successòria europea a través dels actes o documents esmentats ​
​Tots els drets reservats