Acotacions al món pràctic (II): menors i relacions socials