Acotacions en el món pràctic (II): perspectiva notarial dels reglaments europeus

Share
Els recents Reglaments Europeus sobre Règim econòmics matrimonials i les unions registrades han estat regulats en els Reglaments 1103 i 1104 de 2016 i (primer apunt pràctic) entraran en vigor, en la seva totalitat el proper 29 de gener de 2019. Aquests reglaments tracten vàries qüestions, jo, des del punt de vista pràctic com a Notari, em centraré en qüestions derivades del capítol 3r "CAPÍTULO III LEY APLICABLE". Però abans també, pel seu contingut pràctic, vull fer una referència al capítols 5è i 6è, "CAPÍTULO V DOCUMENTOS PÚBLICOS Y TRANSACCIONES JUDICIALES" i "CAPÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES" ​
​Tots els drets reservats