Els aliments als fills: fonament i abast de l’obligació