Significat i abast de l’impacte de la Llei de jurisdicció voluntària en el Dret català: qüestions generals

Caballol Angelats, Lluís
Share
L’objecte d’aquesta ponència és, en els primers apartats, exposar de manera succinta i crítica les notes característiques de la jurisdicció voluntària i presentar les línies mestres de la seva nova regulació. En la segona part, analitzar l’impacte de la LJV sobre la normativa catalana des d’un punt de vista general, sense entrar a conèixer de la regulació particular de cada expedient, cosa que correspon fer a altres ponències d’aquestes mateixes jornades ​
​Tots els drets reservats