Antecedents i perspectives de la regulació de la compravenda