La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisè

Anguera Camós, Jordi
Share
La celebració d’aquestes Jornades tot just quan la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, acaba d’entrar en vigor atorga molta més actualitat a les relacions entre aquesta normativa i la que afecta la contractació amb consumidors, que ha de formar part del futur llibre sisè del Codi civil de Catalunya. La necessitat de disposar d’una norma com aquesta en el nostre ordenament era evident, per les raons següents: 1. Elevada dispersió normativa preexistent en l’àmbit del consum (que el Codi ha de reduir considerablement), 2. Vigència temporal de les normes (les dues lleis catalanes de l’àmbit del consum són dels anys 1990 i 1993), 3. Presència de noves pràctiques comercials i noves formes de prestació de serveis (no recollides en les normes fins ara vigents), 4. Creació de l’Agència Catalana del Consum (any 2004). El Codi de consum pretén assolir aquests objectius i esdevenir així la norma de referència per a tots els actors que intervenen en les relacions de consum: empreses i comerciants, consumidors i les administracions de consum. En el Codi de consum suposa un avenç important en la protecció dels drets de les persones consumidores i situa Catalunya entre els països capdavanters en aquest àmbit ​
​Tots els drets reservats