El Llibre segon del Codi civil de Catalunya: panoràmica general

Roca i Trias, Encarna
Share
Capítol que intenta donar una panoràmica general sobre el Llibre segon del Codi civil de Catalunya, estructurat en els següents punts: I. Introducció: canvis socials i canvis legislatius. 1. Plantejament. 2. Els canvis. 3. La protecció dels drets fonamentals dels individus i la declaració constitucional de protecció de la família. II. Família i formes familiars. III. Família i ruptura de les relacions familiars: autonomia i principis imperatius. 1. L'organització de les relacions entre ex cònjuges: els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial. 2. El clean breakdown. 3. L'organització de les relacions parentals: el pla de parentalitat. IV. A tall de conclusió: autonomia de la voluntat en el nou dret de família ​
​Tots els drets reservats