Els plans de parentalitat en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya

Lauroba Lacasa, Ma. Elena
Share
Capítol sobre els els plans de parentalitat estructurat de la següent manera: I. Presentació. II. De què parlem quan parlem de Pla de parentalitat: La plasmació normativa. III. El perquè dels Plans de Parentalitat. 1. L’interès superior del menor en aquest àmbit. 2. La implicació dels progenitors. El suport de la mediació per l’elaboració del Pla de parentalitat. IV. El contingut del Pla de Parentalitat. 1. El primer apartat: compromís i visibilització de la interlocució recíproca. 2. Les qüestions relatives a la guarda. 3. Els continguts relacionats amb l’exercici de la potestat parental. 4. La clàusula de tancament: la subjecció a mediació per a la interpretació i l’execució del Pla de Parentalitat. 5. Previsió de les diferents etapes de la vida del menor. V. La presentació formal dels Plans de Parentalitat. VI. El Pla de Parentalitat com a eina especialment indicada per les famílies d’alta conflictivitat. VII. Alguns serrells processals. VIII. Les objeccions principals a l’exigència del Pla de Parentalitat. IX. Una darrera empenta ​
​Tots els drets reservats