Un projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Mirambell i Abancó, Antoni
Share
Un esborrany d’avantprojecte de llei del llibre sisè: l'evolució d’un text i els obstacles; l'avantprojecte de llei del llibre sisè: avantprojecte de "llei" o de "primera llei" del llibre sisè i el contingut de l’avantprojecte ​
​Tots els drets reservats