Els casals d'estiu: una oportunitat 360. Guia per a la implementació municipal

Share
Guia per orientar administracions locals i entitats en la implementació dels casals d’estiu com a servei públic municipal. Pas a pas per crear i consolidar una oferta equitativa, diversificada, de qualitat, orientada als aprenentatges i que connecta els agents i espais educatius del municipi. Aquest document pretén ser un recurs útil, pràctic, orientador i, alhora, engrescador, per tal que els ajuntaments programin casals d’estiu amb mirada d’Educació 360, destinat als ajuntaments, entitats i altres agents educatius locals ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0