Els valors i actituds dels joves de les comarques gironines