Material complementario: versión de la actividad en español: lectura comprensiva: China: ¿qué se sabe del coronavirus de Wuhan?: [Una actividad de modelización matemática en primaria con datos auténticos de la COVID-19]

Share
Activitat per alumnes de primària dividida en dues pràctiques, una de comprensió lectora d'un article de premsa relacionat amb la COVID-19 que es basa en respondre quatre preguntes de comprensió que es formulen sobre el text, i una segona, basada en una activitat de modelització matemàtica, on es planteja una situació fictícia (el cas de Catalunya), però treballant amb dades reals sobre la COVID-19. Els alumnes han d'establir un mètode per pronosticar quin serà el nombre de casos contagiats i de defuncions a Catalunya a finals de juny, a partir de les dades reals sobre la COVID-19 a Catalunya des del 24-02-2020 al 03-06-2020, recollides en una taula. L'objectiu de l'activitat és la de l'ensenyament-aprenentatge ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0