Una actividad de comprensión lectora y de modelización matemàtica en educación primaria con datos auténticos de la COVID-19

Share
Activitat didàctica de comprensió lectora i de modelització matemàtica per alumnes de sisè curs d'educació primària (11-12 anys). L'activitat consisteix en dues pràctiques: una, de comprensió lectora d'un article de premsa relacionat amb la COVID-19, limitada en respondre quatre preguntes de comprensió que es formulen sobre el text, i una segona, basada en una activitat de modelització matemàtica, on es planteja una situació fictícia (el cas de Catalunya), però treballant amb dades reals sobre la COVID-19. Els alumnes han d'establir un mètode per pronosticar quin serà el nombre de casos contagiats i de defuncions a Catalunya a finals de juny, a partir de les dades reals sobre la COVID-19 a Catalunya des del 24-02-2020 al 03-06-2020, recollides en una taula. L' activitat persegueix objectius d'ensenyament-aprenentatge ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0