Les conductes masclistes en estudiants de Girona i Florència: un estudi pilot comparatiu

Figueras Garcia, Sara
Share
La violència de gènere és qualsevol acte de violència que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per una persona. La literatura prèvia reconeix la importància d’analitzar el masclisme, els estereotips de gènere i la tipologia d’assetjament sexual (AS). En aquest sentit, el present estudi pilot pretén explorar i comparar el masclisme (MAS) i l’AS verbal/visual (AS V) i físic (AS F) percebut en una mostra d’estudiants florentines i gironines. Els resultats obtinguts mostren que hi ha índexs més alts de masclisme a la mostra florentina que la gironina; però que la mostra gironina és la que presenta valors més elevats d’AS verbal/visual i físic. Per acabar, cal esmentar que aquesta tendència a tenir un índex de masclisme més elevat per part de les persones participants italianes, els provoca, en conseqüència, una normalització de conductes masclistes i AS, i no el perceben com a tal; i viceversa per la mostra gironina ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0