Eficàcia de l’electròlisi percutània i exercicis excèntrics versus una teràpia combinada (Cyriax, ultrasò i exercicis excèntrics) en jugadors/es d’handbol amb tendinosi del múscul supraespinós: assaig clínic aleatori

Viella Iglesias, Laura
Serra Pastells, Marina
Compartir
La tendinosi del supraespinós és una degeneració del tendó causada per sobre ús. Cursa amb dolor, disminució del rang articular, la funcionalitat i la tolerància a l’exercici. Els/les jugadors d’handbol tenen major probabilitat de desenvolupar tendinosi del supraespinós a causa dels moviments repetitius per sobre el cap, fet que es tradueix en 9,5 de cada 1000 pacients; el 85% dels quals estan relacionats amb una tendinopatia del manegot rotador. L’electròlisi percutània es realitza amb una agulla que s’insereix a través de la pell eco-guiadament provocant una estimulació de manera mecànica i elèctrica que genera una inflamació local i posteriorment una regeneració del teixit. L’objectiu és avaluar l’eficàcia d’aquesta tècnica juntament amb exercicis excèntrics davant l’aplicació d’una teràpia combinada de Cyriax, ultrasò i exercicis excèntrics en jugadors/es d’handbol d’entre 18 i 40 anys amb tendinosi del supraespinós. La metodologia consisteix en un disseny analític, experimental, longitudinal i prospectiu. L’estudi és un assaig clínic aleatori i consta de 50 participants dividits en dos grups: grup control (n=25) on s’aplicarà una teràpia combinada i grup experimental (n=25) on s’intervindrà amb electròlisi percutània i exercicis excèntrics. S’utilitza l’emmascarament doble cec. La qualitat de vida es valorarà mitjançant el qüestionari de discapacitat de braç, espatlla i mà; la funcionalitat amb l’escala de Constant modificada ; la intensitat del dolor amb l’escala visual analògica i el rang articular amb el goniòmetre. A través d’aquests instruments es realitzarà l’avaluació pre-test, post-test i seguiment al cap de 3 mesos. S’utilitzarà la prova T de Student i el software estadístic SPSS versió 25.0 ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0