L'anticoagulació en la teràpia continua de reemplaçament renal. Seguretat i eficàcia dels citrats versus heparina: revisió bibliogràfica