Emergència climàtica! Gamificació a dins l'aula: Disseny, creació i aplicació d’un BreakOutEdu sobre el canvi climàtic adreçat a alumnes de Cicle Superior

Bigas Valls, Aina
Share
La introducció de propostes metodològiques als entorns educatius que potencien els aprenentatges significatius i duradors ens porten a donar importància a la motivació dels alumnes i a introduir aspectes com la gamificació i les TIC a les escoles. Aquest treball té com a objectiu el disseny, la creació i l’aplicació d’un BreakOut Edu a dins l’aula sobre el canvi climàtic, un tema emmarcat dins el currículum de Cicle Superior. L’activitat s’ha posat en pràctica a tres grups-classe de dues escoles de la comarca d’Osona i les conclusions, a partir de l'observació directa de la proposta i d’un qüestionari de valoració respost pels mateixos participants mostren que ha estat una pràctica ben acceptada, exitosa i satisfactòria. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0