La Jurisdicció a Sabadell a la Baixa edat mitjana: edició i estudi d'un llibre de la cort del batlle (1401-1404)