Els Molins empordanesos baixmedievals: propietat, explotació i fiscalitat

Share
El llibre que teniu entre les mans és un estudi exhaustiu sobre la molineria empordanesa baixmedieval, més concretament, sobre els molins més propers a les viles de Castelló d’Empúries i Peralada a finals del segle XIII i primera meitat del XIV. La primera part del treball té com a objectiu esbrinar quines eren les característiques de les instal·lacions documentades i les infraestructures que les abastien (capítol 1). Tot seguit, s’analitzen qüestions relacionades amb la propietat dels molins, especialment qui foren les persones i institucions amb la capacitat jurídica necessària per poder-los construir o delegar-ne la construcció. Ens estem referint, és clar, a unes instal·lacions que, en la gran majoria, feren ús de l’aigua com a font d’energia, així que també determinem com es gestionà l’accés als recursos hídrics al comtat i vescomtat (capítol 2). En tercer lloc, la recerca se centra en els contractes utilitzats pels propietaris dels molins —del domini útil— per gestionarne l’explotació (capítol 3). Finalment, s’estudia la fiscalització de què foren objecte les operacions que es dugueren a terme als molins empordanesos per part de les autoritats senyorials i municipals: tant la facultat de què disposaren en ocasions aquestes mateixes autoritats per obligar les comunitats a utilitzar determinats molins de manera exclusiva, com les diverses taxes i imposicions existents (capítol 4) ​
​Tots els drets reservats