Dels capbreus al registre de la propietat: drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX)

Share
Llibre sobre els drets, títols de propietat i els usos socials de la informació a Catalunya a partir dels capbreus al registre de la propietat, del segles XIV al XX ​
​Tots els drets reservats