Les Llibretes de memòries de Joan Serinyana (1818-1903), vinyater llançanenc