Les Sagreres a la Catalunya medieval : (jornada d'estudi organitzada per l'Associació d'Història Rural de les comarques gironines, 2000)

Farías Zurita, Víctor
Martí, Ramon
Catafau, Aymat
Share
Llibre dedicat al tema de les sagreres, espais sacralitzats al voltant de l’església i el cementiri, a la Catalunya Medieval. Es fa referència a les sagreres de les diòcesis de Barcelona i Girona dels segles XI a XIII, i a les de l’antiga diòcesi d’Elna (Rosselló, França) dels segles XIII a XV. Els tres articles que recull el llibre son el resultat d’una jornada d’estudi organitzada per l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines en col·laboració amb el Centre d’Història Rural de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, i que es desenvolupà a l’Arxiu Històric de Girona, l’any 2000 ​
​Tots els drets reservats