Toponímia, paisatge i cultura: els noms de lloc des de la lingüística, la geografia i la història

Mallorquí, Elvis
Amigó i Anglès, Ramon
Rabella, Joan Anton
Tort i Donada, Joan
Roma i Casanovas, Francesc
Share
Llibre sobre els estudis de toponímia a Catalunya i les seves possibilitats d'estudi des de la lingüística, la geografia, la història i la cultura popular. El llibre reuneix les contribucions de cinc investigadors presentades a la Jornada sobre Toponímia i paisatge rural que es va celebrar a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona el divendres 17 de setembre de l’any 2004 i que va organitzar el Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC, Secció Jaume Vicens Vives) i l’Associació d’Història Rural de les Comarques de Girona ​
​Tots els drets reservats