Pràctiques en empreses i institucions: experiència i propostes per a una major implicació dels estudiants