Manual de bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi: com mitigar o evitar els impactes negatius de la tala de recuperació en els boscos mediterranis

Share
Aquest manual de bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi pretén guiar els gestors i treballadors forestals per mitigar o evitar els impactes negatius de la tala de recuperació i potenciar la resilència que presenten naturalment els ecosistemes forestals de la conca mediterrània davant els incendis. La principal font d'informació per redactar el manual han estat 172 referències bibliogràfiques, majoritariament d'articles científics. Les recomanacions que s'hi recullen estan pensades per ser aplicades als treballs forestals executats en boscos cremats on es practica l'aprofitament fuster i on es cobreixen les actualitzacions postincendi immediates i a curt termini, (d'un a tres anys després del foc) que son el període durant el qual es realitza l'aprofitament ​
​Tots els drets reservats