Fitxes de bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi: com mitigar o evitar els impactes negatius de la tala de recuperació en els boscos mediteranis

Share
En el marc del projecte Anifog de la Universitat de Girona, s’han publicat recentment unes fitxes de bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi. En aquestes fitxes es recullen les recomanacions per a mitigar o evitar els impactes negatius de les podes de recuperació als boscos mediterranis. Són una guia pràctica tant per als gestors com per als treballadors forestals que vulguin conservar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics dels boscos. El document inclou una eina per a la selecció de les recomanacions segons quatre grans objectius de gestió en forma de diagrames de flux. Pel que fa a les recomanacions, aquestes aborden la regeneració de la coberta vegetal, la reducció de l’erosió, la conservació de la fertilitat del sòl, la conservació de la fauna, la reducció del risc d’incendi posterior i la conservació de la qualitat dels hàbitats fluvials i de ribera. La publicació s’estructura en vuit fitxes dividides segons els elements del medi que poden rebre un impacte degut a la poda de recuperació: paisatge, coberta vegetal, erosió del sòl, fertilitat del sòl, fauna invertebrada, fauna vertebrada, risc d’incendi posterior i hàbitats fluvials ​
​Tots els drets reservats