El Benestar subjectiu dels infants de Catalunya: estudi a 3r i 5è de primària i 1r d'ESO

Share
L’ERIDIQV és un dels quatre grups de recerca coordinadors del projecte internacional Children’s Worlds que té per objectiu recollir dades fiables i representatives de tants països com sigui possible sobre la vida dels infants, les seves activitats diàries, l’ús que fan del temps i, particularment, com perceben i avaluen el seu propi benestar. Aquest llibret presenta els principals resultats i conclusions de la segona onada de recollida de dades a territori espanyol ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0