L'Església de Santa Helena de Rodes: recerca arqueològica i restauració arquitectònica

Adell, Joan-Albert
Carrascal i Pardo, Carme
Riu Barrera, Eduard
Vieyra, Gemma
Share
Descripció de l’estudi arqueològic i la restauració arquitectònica de l’Església de Santa Helena o Santa Creu de Rodes realitzats a principis dels anys 90 ​
​Tots els drets reservats