La gestió municipal de la salut pública: estudi empíric de les característiques poblacionals i politico-tècniques en el cas dels municipis de la demarcació de Girona

Localització