Tracing the creation and evaluation of accessible Open Educational Resources through learning analytics

Share
The adoption of Open Educational Resources (OER) has been continuously growing and with it the need to addressing the diversity of students’ learning needs. Because of that, OER should meet with characteristics such as the web accessibility and quality. Thus, teachers as the creators of OER need supporting tools and specialized competences. The main contribution of this thesis is a Learning Analytics Model to Trace the Creation and Evaluation of OER (LAMTCE) considering web accessibility and quality. LAMTCE also includes a user model of the teacher’s competences in the creation and evaluation of OER. Besides that, we developed ATCE, a learning analytics tool based on the LAMTCE model. Finally, it was carried out an evaluation conducted with teachers involving the use of the tool and we found that the tool really benefited teachers in the acquisition of their competences in creation and evaluation of accessible and quality OER. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.