Les persones davant les fronteres

Compartir
Aquest article es centra en la situació de les persones en relació amb la Unió Europea i les seves fronteres. Tractaré de posar de manifest que arran del procés de construcció europea les fronteres s’han anat diluint per a alguns, i que el que importa, sobretot en relació amb les persones i les fronteres de la Unió, és la nacionalitat de la persona. En funció de la nacionalitat que ostenta, la persona es troba davant unes fronteres determinades o davant unes altres ​
​Tots els drets reservats