Llibre blanc de la ISO 9001:2015: evolució i millores

Vicario Bernal, Tania
Share
Aquest projecte es centrarà en realitzar un estudi comparatiu del canvi de versió de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015. Observar com ha afectat a les empreses, quins canvis han hagut de fer per poder adaptar-se i si aquests han sigut significants o no. Primer de tot es presentarà una visió global de les certificacions a nivell mundial, europeu i per sectors per tal de tenir una perspectiva general de l’evolució d’aquesta norma. A continuació, s’analitzaran les dues versions ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 per comprovar quines modificacions s’han produït en l’actualització. Aquest anàlisi serà tan en termes de vocabulari, estructurals i de contingut. Seguidament es realitzaran entrevistes al cap de qualitat i als treballadors de l’empresa WWL ALS. Gràcies a aquestes es podrà exemplificar com ha afectat aquest canvi de versió en el sistema de gestió de qualitat, tan en l’àmbit empresarial com en el personal per part dels treballadors. Finalment el senyor Martí Casadesús com a expert i col•laborador de la ISO respondrà una petita entrevista per tenir una visió de l’actualització de la normativa des de la pròpia ISO ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0