Relació entre creixement econòmic i taxa de natalitat: cas espanyol

Share
En aquest treball aprofundirem sobre quins són els factors que afecten a la natalitat i com està relacionada amb el creixement econòmic. L'àmbit en el que realitzarem l'estudi serà en l'encomia espanyola, amb dades per Comunitats Autònomes. Primerament comentarem la literatura econòmica referent al tema. Veurem que quasi tots els experts segueixen una línia semblant d'estudi i per tant, consideren uns factors similars a l'hora de determinar el nombre de fills que pot tenir una llar; tot i que hi ha diferents opinions sobre la relació entre creixement econòmic i taxa de natalitat. Un cop comprovat quins són els factors que alteren la taxa de natalitat a Espanya, realitzarem una segona anàlisi on comprovarem si la crisi que hi va haver al voltant del 2008, va afectar a la taxa de natalitat. El període d’anàlisi és del 2000 al 2014 ja que engloba èpoques d’estabilitat econòmica, expansió i recessió, i així, podrem comprovar amb millor precisió l’efecte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització