Càlcul funcional: topologia, successions i continuïtat